Velkommen til Stoholm og Omegns Jagtforening

Fredag den 2. juli var der generalforsamling i
Stoholm og Omegns Jagtforening.

På valg var Erik Kristiansen og Morten Norup, som begge ikke ønskede genvalg.
Keld Bülow og Kim Tagesen blev i stedet valgt ind i bestyrelsen.
Som suppleanter blev valgt Johannes Axelsen og Jørn Rolighed.
Vi var, tirsdag den 6/7 samlet i bestyrelsen, for at konstituere os og bestyrelsen ser nu således ud:

         Formand                                   Henning Gundelund.
Næstformand                                     Kim Tagesen
Kasser                                              John Lund
Sekretær                                         Grethe Svane
Medlemmer                                   Kasper Pinnerup
                                                          Bent Rasmussen
                                                         Keld Bülow
Suppleanter                                 Johannes Axelsen
                                                          Jørn Rolighed

Bestyrelsen ønsker Kim, Keld, Johannes og Jørn velkommen og vil samtidig takke Erik og Morten for deres tid og engagement i Bestyrelsen.

I ønskes alle en god sommer 🌞

Bestyrelsen

 

 

Vi har kun MobilePay Sojf.dk@gmail.com Følg os på facebook Find os
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk